ماه: نوامبر 2017

ارث

ارث 💢تعریف ارث ✅ ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد . معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست . 🔹فقیهان به […]

Read More

دیدگاه‌ها برای ارث بسته هستند

وکیل حقوقی وقراردادهای

Read More

دیدگاه‌ها برای وکیل حقوقی وقراردادهای بسته هستند

امور خانواده

مهمترین و اولین نهاد اجتماعی خانواده است که هر فردی در بدو تولد با آن مواجه می شود. به طبع با رشد فرد می تواند شکل این خانواده تغییر کرده و به خانواده زناشویی تغییر پیدا کند. به هر صورت خانواده به هر شکلی که باشد دارای قوانینی است که اغلب افراد از این قوانین […]

Read More

دیدگاه‌ها برای امور خانواده بسته هستند

سامانه ثنا

سامانه ثنا (ابلاغ های قضایی)

Read More

دیدگاه‌ها برای سامانه ثنا بسته هستند

رفتن به نوار ابزار