ماه: اکتبر 2016

قانون حاکم برداوری

مشکل تعارض قوانین برای قاضی، تنها در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مطرح می شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی، در واقع، جز در موارد بسیار استثنائی، قاضی، هنگامی که یک دعوای بین المللی به او ارجاع می شود، قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل […]

Read More

دیدگاه‌ها برای قانون حاکم برداوری بسته هستند

رفتن به نوار ابزار